ผลงาน

ลูกค้าบางส่วนที่เลือกใช้สินค้าของเรา

 • สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง (จังหวัดสุโขทัย)
 • สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด
 • Sarach Marketing Ltd.,
 • สำนักงานอตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
 • วิสาหกิจ ชุมชน พิณมิสา
 • Sriracha Farm (Asia) Co,.Ltd.
 • บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)/(BJC)
 • บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด/(Farmhouse)
 • บริษัท ยูเอส เฮิร์บ จำกัด
 • บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด ซัพพลาย จากัด/(MK)
 • McKey Food  Services   (Thailand) Ltd.
 • T.C. Pharmaceutical industries co.,ltd. /(Redbull)
 • T.C.S. Pacific limited
 • บริษัท สยาม โอชา ฟู้ส์ แอน์ เบฟเวอเรจ จำกั
 • หจก โคะคึมิ ฟูดส์
 • บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)/(Shera)
 • Thai agri foods public co.,ltd.
 • บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด
 • บริษัทสยามเซลลูโลส จำกัด/(SCG)
 • I.S.A Value Co.,Ltd
 • บริษัท สิงห์เจริญ เคมี จำกัด
 • Sealex Chemical Co., Ltd
 • CR Asia (Thailand) Co.,Ltd.
 • บริษัท วงศ์ชัย จำกัด
 • บริษัท เอส แอนด์ ซี สแน็ค จำกัด
 • IRPC Public Company Limited
 •  Kawasumi Laboratories (Thailand) Co Ltd
 • บริษัท สยามเฮอร์บอลอินโนเวชั่น จำกัด
 • M.R. Halal food Limited Partnership
 • บริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด
 • บริษัท ไทยอินเตอร์ไลม์ จำกัด
 • C.J.beverage co.,ltd
 • PMK noodle family.co.ltd.
 • AD nano co.,ltd.
 • บริษัท เดอะ สยามมิส อินเตอร์คอร์พ จำกัด
 • MPS foods intertrade co,.ltd.
 • Greatest Pet Care Co., Ltd
 • หจก คุณเพื่อคุณ

ติดต่อฝ่ายขาย

คุณ ธีรวุฒิ (บุ๊ค) โทร : 085-121-5050
คุณ สุริยะ โทร : 083-420-9225

Email : [email protected]

เวลาทำการ   :  จันทร์ – เสาร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.

เครื่องบด เครื่องอบ เครื่องผสม