คลังเก็บหมวดหมู่: รับสมัครงาน

รับช่างขัดสแตนเลส

รับช่างขัดสแตนเลส

อัตราที่รับ :   2   ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

 • ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศ ชาย/หญฺิง
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 •  มีความซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่องานที่รับมอบหมาย
 • ทำงานละเอียดรอบคอบ ตั้งใจทำงาน พร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

สวัสดิการ

 • จ่ายค่าแรงทุก 15 วัน
 • โบนัสปลายปี ( เข้าทำงาน 1 ปี ขึ้นไป)
 • วันหยุดประจำปี
 • ประกันสังคม
 • อุปกรณ์ safety

สอบถามเพิ่มเติม

คุณ สุริยะ  โทร :  083-420-9225

Email :  [email protected]

เวลาทำการ            :  จันทร์ – เสาร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.

กดดูแผนที่

Google Map Link <- Click

คำค้นหา :  

รับพนักงานทั่วไป , รับสมัครพนักงานทั่วไป , รับช่างขัดสแตนเลส , รับช่างขัด

รับพนักงานขายเครื่องจักร

รับพนักงานขายเครื่องจักร , Sale engineer

อัตราที่รับ :   2   ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

 • สามารถเข้าใจและอธิบายการทำงานของเครื่องจักร ของบริษัทได้
 •  ติดต่อลูกค้า , นัดหมายลูกค้า , ออกพบลูกค้า
 • เจรจาเงื่อนไขการซื้อขาย
 • จัดส่งพร้อมแนะนำการใช้งานที่โรงงานลูกค้า

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิการศึกษา ปวช/ปวส/ปริญญาตรี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หากมีรถยนต์ส่วนตัวไว้ใช้ติดต่อลูกค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รักงานขาย มีความซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่องานที่รับมอบหมาย
 • ทำงานละเอียดรอบคอบ ตั้งใจทำงาน พร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

สวัสดิการ

 • มี commision
 • ค่าโทรศัพท์
 • เบิกค่าเดินทางได้ ตามจริง
 • วันหยุดประจำปี
 • ประกันสังคม

สอบถามเพิ่มเติม

คุณ ธีรเดช โทร  089-799-5878

กดดูแผนที่

Google Map Link <- Click

คำค้นหา :  

รับพนักงานขายเครื่องจักร , รับพนักงานขาย , รับ sale engineer , รับฝ่ายขาย

รับพนักงานทั่วไป

รับพนักงานทั่วไป

อัตราที่รับ :   2   ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

 • ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศ ชาย/หญิง
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 •  มีความซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่องานที่รับมอบหมาย
 • ทำงานละเอียดรอบคอบ ตั้งใจทำงาน พร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

สวัสดิการ

 • จ่ายค่าแรงวันหยุด
 • จ่ายค่าแรงทุก 15 วัน
 • โบนัสปลายปี ( เข้าทำงาน 1 ปี ขึ้นไป)
 • วันหยุดประจำปี
 • ประกันสังคม
 • อุปกรณ์ safety

สอบถามเพิ่มเติม

คุณ สุริยะ  โทร :  083-420-9225

Email :  [email protected]

เวลาทำการ            :  จันทร์ – เสาร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.

กดดูแผนที่

Google Map Link <- Click

คำค้นหา :  

รับพนักงานทั่วไป , รับสมัครพนักงานทั่วไป 

รับช่างกลึง

รับช่างกลึง

อัตราที่รับ :   1   ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

 • กลึงชิ้นส่วนเครื่องจักรตามแบบที่ได้รับ
 • ตรวจเช็คชิ้นส่วนเครื่องจักรที่ทำ  ว่าทำออกมาตรงกับแบบที่ได้รับ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศชาย
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี  ขึ้นไป
 • สามารถอ่านแบบได้ , ทำงานตามแบบได้
 • มีความซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่องานที่รับมอบหมาย
 • ทำงานละเอียดรอบคอบ ตั้งใจทำงาน พร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

สวัสดิการ

 • มี OT เป็นประจำ
 • จ่ายค่าแรงวันหยุด
 • จ่ายค่าแรงทุก 15 วัน
 • โบนัสปลายปี ( เข้าทำงาน 1 ปี ขึ้นไป)
 • วันหยุดประจำปี
 • ประกันสังคม
 • อุปกรณ์ safety
 • ที่พัก (แล้วแต่กรณี)

สอบถามเพิ่มเติม

คุณ สุริยะ  โทร :  083-420-9225

Email :  [email protected]

เวลาทำการ            :  จันทร์ – เสาร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.

กดดูแผนที่

Google Map Link <- Click

คำค้นหา :  

 รับช่างกลึง , รับสมัครช่างกลึง  

รับช่างเชื่อมประกอบ , ช่างเชื่อมอาร์กอน , ช่างเชื่อมสแตนเลส

รับช่างเชื่อม

รับช่างเชื่อม , ช่างเชื่อมอาร์กอน , ช่างเชื่อมสแตนเลส 

อัตราที่รับ :   2   ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

 • ตัดประกอบงานตามแบบที่ได้รับ
 • เชื่อมงานตามแบบที่ได้รับ
 • ตรวจเช็คเครื่องจักรหรือชิ้นส่วนเครื่องจักรที่ทำ  ว่าทำออกมาตรงกับแบบที่ได้รับ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศชาย หรือ เพศหญิง
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี  ขึ้นไป
 • สามารถอ่านแบบได้ , ทำงานตามแบบได้
 • มีความซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่องานที่รับมอบหมาย
 • ทำงานละเอียดรอบคอบ ตั้งใจทำงาน พร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

สวัสดิการ

 • มี OT เป็นประจำ
 • จ่ายค่าแรงวันหยุด
 • จ่ายค่าแรงทุก 15 วัน
 • โบนัสปลายปี ( เข้าทำงาน 1 ปี ขึ้นไป)
 • วันหยุดประจำปี
 • ประกันสังคม
 • อุปกรณ์ safety
 • ที่พัก (แล้วแต่กรณี)

สอบถามเพิ่มเติม

คุณ สุริยะ  โทร :  083-420-9225

Email :  [email protected]

เวลาทำการ            :  จันทร์ – เสาร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.

กดดูแผนที่

Google Map Link <- Click

คำค้นหา :  

รับช่างเชื่อมประกอบ , รับช่างเชื่อมอาร์กอน , รับช่างเชื่อมสแตนเลส , รับช่างประกอบ ,รับสมัครช่างเชื่อมประกอบ , รับสมัครช่างเชื่อมอาร์กอน , รับสมัครช่างเชื่อมสแตนเลส , รับสมัครช่างประกอบ

รับช่างเขียนแบบ

รับช่างเขียนแบบ

อัตราที่รับ :   1   ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

 • เขียนแบบ ออกแบบและจัดเก็บแบบเครื่องจักร
 • ตรวจเช็คการผลิตเครื่องจักรหรือชิ้นส่วนเครื่องจักรในโรงงานผลิต ว่าทำออกมาตรงกับแบบ
 • สรุปหรือแจกแจงรายการวัตถุดิบของเครื่องจักร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาเครื่องกล หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือ มีประสบการณ์
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์, สามารถใช้โปรแกรม AutoCad ได้เป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่องานที่รับมอบหมาย
 • ทำงานละเอียดรอบคอบ ตั้งใจทำงาน พร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

สวัสดิการ

 • โบนัสปลายปี ( เข้าทำงาน 1 ปี ขึ้นไป)
 • วันหยุดประจำปี , ลากิจ
 • ประกันสังคม
 • ที่พัก (แล้วแต่กรณี)

สอบถามเพิ่มเติม

คุณ สุริยะ 083-420-9225

กดดูแผนที่

Google Map Link <- Click

คำค้นหา

รับช่างเขียนแบบ , รับสมัครช่างเขียนแบบ