คลังเก็บป้ายกำกับ: รับช่างเขียนแบบ

รับช่างเขียนแบบ

รับช่างเขียนแบบ

อัตราที่รับ :   1   ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

 • เขียนแบบ ออกแบบและจัดเก็บแบบเครื่องจักร
 • ตรวจเช็คการผลิตเครื่องจักรหรือชิ้นส่วนเครื่องจักรในโรงงานผลิต ว่าทำออกมาตรงกับแบบ
 • สรุปหรือแจกแจงรายการวัตถุดิบของเครื่องจักร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาเครื่องกล หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือ มีประสบการณ์
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์, สามารถใช้โปรแกรม AutoCad ได้เป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่องานที่รับมอบหมาย
 • ทำงานละเอียดรอบคอบ ตั้งใจทำงาน พร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

สวัสดิการ

 • โบนัสปลายปี ( เข้าทำงาน 1 ปี ขึ้นไป)
 • วันหยุดประจำปี , ลากิจ
 • ประกันสังคม
 • ที่พัก (แล้วแต่กรณี)

สอบถามเพิ่มเติม

คุณ สุริยะ 083-420-9225

กดดูแผนที่

Google Map Link <- Click

คำค้นหา

รับช่างเขียนแบบ , รับสมัครช่างเขียนแบบ